ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2561

วันที่ : 27 ธันวาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยในช่วงเช้ามีการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอริยพรหม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ต่อด้วยพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาคริสต์พิธีทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล จากนั้นพร้อมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม 3 และในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รับชมวีดิทัศน์กิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งปี 2560 แสดงความยินดีกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พร้อมรับโอวาทและคำอวยพรจาก ผศ.ดร.กิติเดช  สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องเรียน 30204 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 2 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับชาวคณะในวาระขึ้นปีใหม่ 2561 ต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next