ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 16kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 16kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

1. ชื่อโครงการ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 16kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,900 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง 25 มกราคม 2560

เป็นเงิน 300,850.83 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

 

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง

   4.1 บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น จำกัด

   4.2 บริษัท เอเซียสตอร์มเทค จำกัด

   4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-เอช เอ็นจิเนียริ่ง

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1 นายทศพร  ทองเที่ยง 

   5.2 นางสาวปิยาภา  บุนนาค

   5.3 นางวัลลภา บูรณะสุวรรณ์ 

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next