ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

1.  ชื่อโครงการ     จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย  จำนวน  3  ชุด 

                              โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     120,100.00   บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   17  มีนาคม 2560    

เป็นเงิน       110,019.03             บาท  

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท ไอที เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

4.2  บริษัท พี.เอส.สมาร์ท จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1. นายวิธวินท์      สุสุทธิ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next