ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างสำรวจและตรวจขั้นตอนการสร้างปั้นจั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างสำรวจและตรวจขั้นตอนการสร้างปั้นจั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1. ชื่อโครงการ  จ้างสำรวจและตรวจขั้นตอนการสร้างปั้นจั่น จำนวน 1 งาน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 13 มีนาคม 2560

เป็นเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดงาน

3.1  จ้างสำรวจและตรวจขั้นตอนการสร้างปั้นจั่น =  2,200,000 บาท

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท บอมแบ็คซ ขำกัด

4.2 บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด

4.3 บริษัท ซี.เอ.แปซิฟิก จำกีด

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายบวรโชค ผู้พัฒน์ 

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next