ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อเครื่อง CPU /Mainboard/Ram จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อเครื่อง CPU /Mainboard/Ram จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

1. ชื่อโครงการ     จัดซื้อเครื่อง CPU /Mainboard/Ram จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        114,670.00     บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)     16 มีนาคม 2560
      เป็นเงิน
   114,670.00    บาท     

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
            4.1  บริษัท ทีเคจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
           
4.2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ไซน์ เอ็นจิเนีย

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
                5.1. รศ.ดร. ภูมิ  คำเอม     

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next