ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมจำลองการไหลของน้ำโลหะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมจำลองการไหลของน้ำโลหะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลวดเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 150,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 150,000 บาท

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท แหลมทองซินดิเคท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

    4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด ช้อย โปรดักส์

    4.3 บจ.สยามคอล์น บิ๊ก กรุ๊ป

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นางสาวราตรี รอดแก้ว

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next