ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3

วันที่ : 10 สิงหาคม 2560
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

1.  ชื่อโครงการ  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย   จำนวน  3  ตัว

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   300,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   9  สิงหาคม  2560

เป็นเงิน  300,000   บาท   ราคา/หน่วย     100,000  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท เคปเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

4.2   บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นายพิชญ์    ตันติชูเกียรติกุล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next