ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องCNC Router แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องCNC Router แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1.ชื่อโครงการ เครื่องCNC Router แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 ชุด
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  11  ตุลาคม  2560
เป็นเงิน  3,450,000  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท อินแคมเทค จำกัด
4.2 บริษัท ธรรมให้ จำกัด
4.3 บริษัท บี เบสท์ เบ็ทเตอร์ จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นางสาวสุขุมาล  ธรรมวิเศษ.......................................เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next