ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่องประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) เอกสารประกอบข่าว
  > TOR รปภ
  > ร่างประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next