ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การซื้อกระดาน Active Board แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การซื้อกระดาน Active Board แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560
โดย : งานคลังและพัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โทร.0-2470-8603-4

1.  ชื่อโครงการ

กระดาน Active Board  แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

    310,000,000.- บาท

 

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

    11 ตุลาคม 2560

    เป็นเงิน   310,000.00 บาท  ราคา/เครื่อง (ถ้ามี)

 

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   

                                           

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    นางสาววีณา   ชาตรีจันทร์สกุล   

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next