ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานกิจการนักศึกษา

1.  ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ดังนี้

   1.ลู่วิ่งไฟฟ้า   จำนวน 2 เครื่อง

   2.เครื่องเดินวงรี  จำนวน 3 เครื่อง

   3.จักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง  จำนวน 1 เครื่อง

   4.เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง  จำนวน 1 เครื่อง

   5.เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ก้นและน่อง  จำนวน 1 เครื่อง

   6.เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออก ไหล่ และแขน  จำนวน 1 เครื่อง

   7.เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออกและไหล่  จำนวน 1 เครื่อง

   8.เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนกลาง  จำนวน 1 เครื่อง

   9.เครื่องฝึกความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อปีกและหลังส่วนบน  จำนวน 1 เครื่อง

   10.เก้าอี้ฝึกดัมเบลปรับระดับได้  จำนวน 1 เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกิจการนักศึกษา

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,200,000.00   บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    14 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน  1,106,470.33  บาท ดังนี้

3.1  .ลู่วิ่งไฟฟ้า   จำนวน 1 เครื่อง   ราคา 144,014.67 บาท x 2 เครื่อง เป็นเงิน 288,029.33 บาท

3.2  .เครื่องเดินวงรี   จำนวน 1 เครื่อง   ราคา 84,029.67 บาท x 3 เครื่อง เป็นเงิน 252,089.00 บาท

3.3  .จักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 56,555.33 บาท

3.4  .เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 81,645.00 บาท

3.5  .เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ก้นและน่อง   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 82,001.67 บาท

3.6  .เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออกท ไหล่ และแขน  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 81,645.00 บาท

3.7  .เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออกและไหล่   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 81,645.00 บาท

3.8  .เครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนบน   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 82,151.67 บาท

3.9  .เครื่องฝึกความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อปีกและหลังส่วนบน   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 82,508.33 บาท

3.10 .เก้าอี้ฝึกดัมเบลปรับระดับได้   จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,200.00 บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.บริษัท เกรท กู้ดดี้ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

4.2  บริษัท แอร์โรสปอร์ต จำกัด

4.3  บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นางปาริชาติ บุตรชาติ

5.2  นางสาวสุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next