ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลและจัดทำลู่วื่งยางสังเคราะห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลและจัดทำลู่วื่งยางสังเคราะห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) ครั้งที่ 2

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลและจัดทำลู่วื่งยางสังเคราะห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบข่าว
  > ขอบเขตของงาน
  > รายละเอียดประกอบแบบ
  > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  > เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next