ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หลักเกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on research > หลักเกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
โดย : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เนื่องด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกทปอ. ใช้เกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs
ตามแนวทางของที่ประชุม ทปอ.

สำนักงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เอกสารประกอบข่าว
  > เกณฑ์โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next