ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเปิดรับสมัคร นักพัฒนาการศึกษา (Educational Developer) จำนวน 2 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเปิดรับสมัคร นักพัฒนาการศึกษา (Educational Developer) จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : Cluster For Educational Development - C4ED

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา KMUTT C4ED รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา (Educational Developer) จำนวน 2 อัตรา

Educational Developer


ลักษณะงานโดยย่อ

ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการพัฒนาอาจารย์ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ

วางแผนและติดตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเจาะตลาดเพิ่มสมาชิกในเครือข่าย จัดทำสื่อต่างๆเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการประชาสัมพันธ์  บริหารจัดการช่องทางการประชาสัมพันธ์ พูดคุยกับลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ


การสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ประวัติย่อ (Resume) และหลักฐานทางการศึกษา 

2) แสดงความคิดเห็นโดยการตอบคำถาม ดังนี้

    2.1) คุณคิดว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

    2.2) ทำไมเราถึงควรที่จะเลือกคุณ คุณคิดว่าตัวคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษานี้อย่างไร และคุณจะช่วยเราทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?


ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ EdDev.C4ED@gmail.com


การคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา

- มีความสนใจการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา

- สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบข่าว
  > EdDev

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next