ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร

วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
โดย : คณะสถาปัตยกรรมศสตร์

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงอาคารหรือระบบการจัดการทรัพยากรอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
1. สนับสนุนงานด้าน ตรวจสอบ ดูแล ประสานงานการซ่อมบำรุง  งานระบบต่างๆ ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. บริหาร จัดการ การใช้ห้องต่างๆ และ พื้นที่ภายในอาคาร
3. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ควบคุมการเบิกวัสดุ เครืองมือและอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงอาคาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ kusuma.dee@kmutt.ac.th หรือโทรติดต่อ 02-470-7879 คุณกุสุมา นักบริหารงานบุคคลรับสมัครถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next