ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา

วันที่ : 25 สิงหาคม 2560
โดย : คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมารายเดือน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

วุฒิ ปวช. (ชาย-หญิง)
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท  
สมัครด้วยตัวเองที่ภาควิชาณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ย. 2560 (เวลาราชการ)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 
- เดินหนังสือ รับ - ส่ง เอกสาร ถ่ายเอกสาร
- ดูแลอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
- ดูแลจัดชั้นหนังสือในห้องสมุดภาควิชาฯ
- จัดเลี้ยงรับรองในการประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานเสาร์ - อาทิตย์ได้ในบางครั้ง
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เช่น Word , Excel ได้

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โทร 8820 หรือติดต่อคุณเดือนเพ็ญ เกิดนาค

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next