ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วันที่ : 20 กันยายน 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ยกเว้นสาขาเกษตรกรรม ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

3. รักงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

4. เป็นผู้มีบุคลิกเหมาะสมกับงานเอกสารและด้านจัดเลี้ยง

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพดี ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้อง LAB ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยสนับสนุนงานในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. รับผิดชอบเป็นผู้ปฏิบัติการด้านคุณภาพในระบบ ISO 17025 ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

4. บริการถ่ายเอกสาร – ช่วยเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

5. จัดเตรียมอาหารบริการสำหรับการจัดประชุมต่างๆ ของภาควิชาพร้อมทั้งจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังประชุม

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next