ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
โดย : คุณอารยา โทร.02-470-9569

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง

ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560

ด้วยคลัสเตอร์วิจัย CLASSIC และศูนย์ TaCS มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

 • ควบคุมการปฏิบัติงานธุรการและงานบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง

 • ควบคุมการให้บริการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 • จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

 • ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี

 • มีทัศนคติดีต่อการทำงานที่ดี สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

 • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคลลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : araya.khe@mail.kmutt.ac.th

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470-9569

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next