ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ

วันที่ : 24 ตุลาคม 2560
โดย : สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เนื่องด้วย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มีความประสงค์ เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน อาคาร KX ชั้น 16 จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากประกาศแนบท้าย)
2. สำเนาวุฒิการศึกษาทุกระดับ
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ประวัติส่วนตัว(CV)
6. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

วิธีการส่งใบสมัคร
Scan ใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดส่งทาง
E-mail : peangjai.tal@kmutt.ac.th
คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-4707957-8  ในวันและเวลาราชการ
E-mail : peangjai.tal@kmutt.ac.th

** คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบท้ายประกาศ **เอกสารประกอบข่าว
  > ใบสมัคร
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next