ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560
โดย : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            จัดการเตรียมสารเคมีสำหรับวิชาปฏิบัติการเคมี จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้บริการเบิก-ยืม ครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ แนะนำการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

            สมัครได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 3 (ห้องธุรการ)  อาคารเคมี   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ และสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี ชั้น 3 อาคารเคมี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9541 คุณบุษกร คงสุวรรณเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับบุคลากรจ้างเหมา ครูปฏิบัติการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next