ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560
โดย : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (4 อัตรา)
คุณสมบัติ
  -เพศหญิง
  -อายุ 18-40 ปี
วุฒิการศึกษา 
  -มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
ลักษณะงาน     
  -ทำความสะอาดในบริเวณที่ผลิตยาและบริเวณสถานที่ควบคุมคุณภาพยา
  -ทำความสะอาดละจัดเตรียมชุดแต่งกาย รองเท้าและอุปกรณ์การแต่งกายที่ใช้ในห้องสะอาด
  -ทำความสะอาดภาชนะหรืออุปกรณ์การผลิต
ทักษะ 
  -มีความขยันหมั่นเพียร , ซื่อสัตย์

2.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (2 อัตรา)

คุณสมบัติ
  -เพศชาย
  -อายุ 20-30 ปี
วุฒิการศึกษา
  -ปวช,ปวส  สาขา ช่างกล หรือไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงาน    
  -ซ่อมแซมดูแลการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด และจัดทำบันทึกคุณภาพ เช่น Log book ,Record,Change Control,Capa
ทักษะ 
  -มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและใช้เครื่องมือช่าง

3.ตำแหน่ง วิศวกร ด้านเครื่องกล (1 อัตรา)
คุณสมบัติ
  -เพศ ชายหรือหญิง
  -อายุ 25-40 ปี
วุฒิการศึกษา
  -ปริญญาตรี  สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล
  -ประสบการณ์  อย่างน้อย 2 ปี ด้านเครื่องกลและระบบปรับอากาศ
ลักษณะงาน
  -ประสานงานเพื่อวางแผนกิจกรรมด้านดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและวางแผนการซ่อมทำเครื่องจักร
ทักษะ 
  -มีความรู้ด้านมาตราฐาน GMP

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
คุณอภินันท์ ไวยศิลป์
นักบริหารงานบุคคล
สังกัด โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ  สำนักสวนอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
Tel 0865615227 E-mail  apinan.wai@nbf.kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next