ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

วันที่ : 27 ธันวาคม 2560
โดย : รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศกรโครงการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

1. ตำแหน่งวิศกรโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การดูแลบริหารจัดการโครงการ

 • ให้คำปรึกษาภาคเอกชนในการทำวิจัยและการสนับสนุนจากภาครัฐ

 • จัดเตรียมประชุม กิจกรรม งานสัมมนา หรืองานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งติดต่อประสานงาน ติดตามและสรุปโครงการต่างๆ

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างมีมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

- ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เจ้าหน้าที่ One stop solution

 • งานฝ่ายบุคคล งานแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุ

 • จัดเตรียมประชุม กิจกรรม งานสัมมนา หรืองานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งติดต่อประสานงาน ติดตามและสรุปโครงการต่างๆ

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

 • ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

 

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume แนบรูปถ่าย(มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ E-mail: crdc.fc@mail.kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณนีรนุช โทร 02-470-8691

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next