ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ยังรับนักศึกษาเพิ่ม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ยังรับนักศึกษาเพิ่ม

วันที่ : 08 มกราคม 2561
โดย : สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 
ที่ยังรับนักศึกษาเพิ่ม ตามเอกสาร
ในการนี้ นักศึกษาสามารถเพิ่มได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 -จันทร์ที่ 26 มกราคม 2561 
โดยผ่านระบบ หรือยื่นใบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ในกลุ่มรายวิชาดังกล่าว 
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ ที่ 
อาจารย์ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ ห้อง 810 ชั้น 8 ตึกศิลปศาสตร์ โทรภายใน 8735 
หรือทาง  siriphan.nun@kmutt.ac.th 
***ทั้งนี้ รายวิชา SSC ทั้งหมดเป็นรายวิชาเลือกเสรีเท่านั้นไม่สามารถนับเป็นรายวิชาบังคับเลือก
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ ***  
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 


เอกสารประกอบข่าว
  > รายวิชา ssc ที่ยังรับเพิ่มได้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next