ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ : 10 มกราคม 2561
โดย : หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

จัดสอบใน วันอาทิตย์ที่  18 กุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 2 รอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์   http://sola.kmutt.ac.th/tetet

ตั้งแต่วันอังคารที่  16 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.  (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณเบญจมา ณ มหาไชย  

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793 

อีเมลล์:   benjama.nam@kmutt.ac.th
เอกสารประกอบข่าว
  > TETET

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next