ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วันที่ : 10 มกราคม 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรคุณภาพด้านการบริหารและจัดการเฉพาะทางสู่การเป็นมืออาชีพ 8 สาขา ได้แก่
1. สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3. สาขาการบริหารโครงการ 
4. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
6. สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
7. สาขาการบริหารจัดการองค์กร 
8. สาขาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 16 มกราคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gmi.kmutt.ac.th/master_program
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2470-9799, 081-444-1109, 084-676-5885

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next