ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักหอสมุดขอความร่วมมือในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ / KMUTT Library would be grateful to have your cooperation to follow the conditions of all databases which university subscribed
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > สำนักหอสมุดขอความร่วมมือในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ / KMUTT Library would be grateful to have your cooperation to follow the conditions of all databases which university subscribed

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักหอสมุด

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
2. ดาวน์โหลดบทความ / ข้อมูลที่ต้องการครั้งละ 1 บทความเท่านั้น
3. เปลี่ยน Password ของท่านทุก 2-3 เดือน
4. Username และ Password ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
5. วิเคราะห์/ประเมินเนื้อหาของบทความจากบทคัดย่อ (Abstract) ก่อนดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (FullText) เพื่อไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  เนื่องจากการดาวน์โหลดเอกสารแต่ละครั้ง ส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์แต่ละปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมกัน

สำนักหอสมุด 
1 ก.พ. 61
________________________________________
Dear User,

KMUTT Library would be grateful to have your cooperation
to follow the conditions of all databases which university
subscribed:

1. Not downloading by using robotic/systematic download.
2. Please download 1 article per time
3. Please change your password every 2-3 Months
4. Login & Password are accountability of user
5. For unnecessary expenses, analyze / evaluate content  in abstract before downloading the fulltext. Due to unnecessary downloading, it made the costs incurred in subscribing/renewal online database each year.

We are pleased to inform you and ask for corporation.

Regards,
KMUTT Library
Feb1, 2018

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next