ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ


เอกสารประกอบข่าว
  > 1.ประกาศรับสมัครงคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ
  > 2.ใบสมัคร
  > 3.ข้อบังคับการสรรหาคณบดี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next