ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล " นักวิจัยดาวรุ่ง " มจธ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล " นักวิจัยดาวรุ่ง " มจธ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สวนพ.

ด้วยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับการวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้วในการประชุม   ครั้งที่ 2/2554 (28 กุมภาพันธ์ 2554) 
 
ในการนี้ คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัครพร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด มายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9687  


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > ใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next