ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Three Minute Thesis (3MT)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Three Minute Thesis (3MT)

วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Three Minute Thesis (3MT) ผ่าน http://3mt.eng.chula.ac.th/main.html ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งให้ผู้สมัครแจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล และสาขาวิชาไปที่อีเมล์ 3mtkmutt@gmail.com ด้วย

เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next