ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560   

   ในการนี้คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ (1)

   ทั้งนี้ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายใหม่ ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ (2) ส่วนผู้ได้รับทุนต่อเนื่องไม่ต้องดำเนินการเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560
  > ขั้นตอนปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next