ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดงานสัมมนา “Whither motor drives? A case study for switched reluctance motor drives”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดงานสัมมนา “Whither motor drives? A case study for switched reluctance motor drives”

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “Whither motor drives? A case study for switched reluctance motor drives” บรรยายโดย

*Professor Emeritus Krishnan Ramu*, Life Fellow IEEE
Distinguished Lecturer IEEE Industrial Electronics Society
ECE Department, Virginia Tech

ในวันจันทร์ที่ 26 กพ 2561
เวลา 13:00-16:00
ห้อง CB40409 ชั้น 4 อาคาร CB4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สามารถลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยส่ง email ไปยัง kmutt.ee@gmail.com   เพื่อแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล , (2) ตำแหน่ง , (3) บริษัท/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย, (4) email, และ (5) เบอร์โทร
*ภายในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561*

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณลลิดา เครือแตง หรือ
คุณกัลยา ปกป้อง เบอร์โทร 02-470-9043

เอกสารประกอบข่าว
  > โปสเตอร์
  > แผนที่มจธ.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next