ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT's Special Talk เรื่อง The Importance of Teaching Product Development and Management in an Entrepreneurial University
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT's Special Talk เรื่อง The Importance of Teaching Product Development and Management in an Entrepreneurial University

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Importance of Teaching Product Development and Management in an Entrepreneurial University” วิทยากรโดย Dr. Allan Anderson President of the Product Development Management Association และ Professor of Product Development และ Director of Marketing for the School of Engineering and Advanced Technology จาก Massey University, New Zealand
ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 –16.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/nY4Cxq หรือ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfruxZifro7xq76tjFKOkW9o9plWbncXo-ekIcrPAtFX0ae6w/viewform?usp=sf_link


ปิดรับรายชื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ eliza.ste@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9655

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KMUTT's Special Talk : The Importance of Teaching Product Development and Management in an Entrepreneurial University

Dr.Allan Anderson
President of the Product Development Management Association
Professor of Product Development 
Director of Marketing for the School of Engineering and Advanced Technology 
Massey University, New Zealand

13 March 2018, 15.00-16.00 pm.
Meeting Room A907, 9th Floor 
Office of the President Building

please registration here https://goo.gl/nY4Cxq within 9 March 2018 

For more information. Tel. 0-470-9655 (Ms.Eliza Israel Stefaniw) or e-mail : eliza.ste@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next