ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประปีการศึกษา 2560 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประปีการศึกษา 2560 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

วันที่ : 05 มีนาคม 2561
โดย : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561   ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารในการสมัครงานและการทำงาน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญจากภาคเอกชนมาให้ความรู้แก่นักศึกษา

**ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

**เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.20 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 470 7602 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next