ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
The Art and Technology of Perfumery International Syllabus with Sections on Aromatherapy, Spa and Lifestyle Products
วันที่ 7- 11 พฤษภาคม 2561
อาคารสัมมนา ชั้น 3 ห้อง SN 1303
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท PerfumersWorld

รูปแบบและระยะเวลาการฝึกอบรม
ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติ โดยอบรม เป็นเวลา 5 วัน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม- ศุกร์ 11 พฤษภาค 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น.

ค่าลงทะเบียน     
ท่านละ 12,000 บาท (ประกอบด้วยเอกสารประกอบการอบรม วัสดุฝึก) (The World's best perfume and aromatherapy creation software for Windows, exclusive to PerfumersWorld included with the course) อาหารกลางวันและอาหารว่าง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ที่สนใจทั่วไป พนักงานบริษัท ห้างร้าน นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

วิทยากร
1. Mr. Stephen V. Dowthwaite ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอม
2. รศ.ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน
(หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
หรือ รศ.ดร. ณัฏฐา  เลาหกุลจิตต์ โทรศัพท์ 02-4707752
หรือ รศ. ดร. อรพิน เกิดชูชื่น โทรศัพท์ 02-4707781
โทรสาร 02-4707781
E-mail: orapin.ker@kmutt.ac.th
หรือ ดร. อรพรรณ เสลามาศสกุล  โทรศัพท์ 02-4707781
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
49 ถนนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150เอกสารประกอบข่าว
  > ใบสมัครตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  > โปสเตอร์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next