ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เปิดรับสมัครผู้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดนั้น

    ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) พร้อมแนบกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์มาดังเอกสารแนบ

  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดเวลา และแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยเอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next