ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Physics Learning by Doing
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Physics Learning by Doing

วันที่ : 13 มีนาคม 2561
โดย : ภาควิชาฟิสิกส์

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Physics Learning by Doing ภายในงานจะมีการทดลองทางฟิสิกส์พื้นฐานที่สอดคล้องกับรายวิชา PHY 102 PHY 104 และ PHY 192 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ Science Learning Space

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next