ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2561

วันที่ : 26 มีนาคม 2561
โดย : คุณอรอนงค์ โทร.8805

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัล (ทุนการศึกษา) 
    -ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลละ 4,000 บาท
    -ผลงานวิชาการดี รางวัลละ 1,500 บาท 
    -ผลงานยอดเยี่ยม (นวัตกรรม)  รางวัลละ 4,000 บาท 
   - ผลงาน Popular vote รางวัลละ 1,000 บาท เอกสารประกอบข่าว
  > Poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next