ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันที่ : 26 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 โดยนักศึกษาสามารถดูข้อมูลรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินการสอนได้ที่จากหน้าเว็บ "ประเมินการสอนของอาจารย์"

หรือ
1. เปิดหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2. ไปที่แท็ป "สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน"
3. หมวดข้อมูลการศึกษา และเลือกเมนู "ประเมินการสอนของอาจารย์"

หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการสอนอาจารย์ หรือประเมินการสอนอาจารย์ไม่ครบทุกรายวิชาและแบบประเมินที่เปิดให้ประเมินการสอนภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถดูผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการใช้งาน โทร.(02) 470-8153 หรือ Email: somsuda.sir@kmutt.ac.th 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next