ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Human Research Ethics Training Workshop 4/2018 บรรยายภาษาอังกฤษ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Human Research Ethics Training Workshop 4/2018 บรรยายภาษาอังกฤษ

วันที่ : 30 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย” ครั้งที่ 4/2561 บรรยายภาษาอังกฤษ ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ          ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาชาวต่างชาติภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดจะได้รับ “ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ดังกำหนดการอบรมและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ดังเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ โดยรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 60 คน และจะปิดรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 

ลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/NdN6SH
------------------------

‘Human Research Ethics Training Workshop 4/2018’ on Monday, 23 April 2018, from 1.30 p.m. – 4.30 p.m. at the Sanan Sumitra Meeting Room, 9th Floor, Office of the President Building, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Bangmod)

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) will organize ‘Human Research Ethics Training Workshop 4/2018’ on Monday, 23 April 2018, from 1.30 p.m. – 4.30 p.m. at the Sanan Sumitra Meeting Room, 9th Floor, Office of the President Building, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Bangmod). The objective of this workshop is to train foreign staff and students of KMUTT about the importance of human research ethics, human research ethics assessment, and the role of the principal investigator in ethical conduct of research. The Participant must attend all lectures to receive a certificate of participation that is necessary for proposal submission to the Institutional Review Board (IRB) 

We will invite all foreign academics, researchers and students are welcome to join this training workshop. Please find the attached agenda and register before 19 April, 2018. There are only 60 seats available.  

Register at https://goo.gl/NdN6SH


Contact: Ms. Kasawan Ruangtinakorn
Research, Innovation and Partnerships Office, 7th Floor, 
Office of the President Building


เอกสารประกอบข่าว
  > program

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next