ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญพนักงานประจำเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้แทนพนักงานประจำ) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญพนักงานประจำเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้แทนพนักงานประจำ) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

วันที่ : 11 เมษายน 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

            ขอเชิญพนักงานประจำเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล (ผู้แทนพนักงานประจำ) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

การลงคะแนนเลือกตั้ง
วัน : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สถานที่ : มจธ. บางมด เวลา 8.30 – 15.00 น.
               - อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
               - อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
            มจธ. บางขุนเทียน เวลา 8.30 – 15.00 น.
               - อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 บางขุนเทียน
            มจธ. ราชบุรี เวลา 10.00 – 15.00 น.
               - อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี
โดยขอให้ผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งโปรดแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งด้วย

            มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพนักงานประจำมาใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศการเลือกตั้งกก.บริหารงานบุคคล_2561_ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้แทนพนักงานประจำ)
  > รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  > ประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง หมายเลข 1
  > ประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง หมายเลข 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next