ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกงาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกงาน

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2561
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกงาน
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ห้อง SCL 124
(ห้องเรียนรวม 200) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 
เวลา 13.30-14.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมทุกภาควิชา

เวลา 14.30-15.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ + ภาควิชาฟิสิกส์

เวลา 15.30-16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือน
ภาควิชาเคมี + ภาควิชาจุลชีววิทยา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next