ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 04 พฤษภาคม 2561
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811


 การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก 
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 
ระยะเวลาการสมัคร  วันที่ 22 เมษายน – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ทางเว็ปไซต์ ทางเวปไซต์ https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งภายหลัง (ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2561
ทำสัญญารับทุน 24-29 มิ.ย. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://goo.gl/sKFq8z
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โทรศัพท์ 02-470-8811 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next