ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561
โดย : คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และบริษัทบรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในภาควิชาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยจะจัดอบรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้อง   Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/aXNNfi

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูได้ที่ (รอข้อมูล)

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อและยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกิตตติวัฏ  ศรีกิตติวรรณา โทรศัพท์ 0-2470-9535 Email : kittiwat.sri@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next