ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญส่งบทความทางวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เชิญส่งบทความทางวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
โดย : หน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย มจธ.

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ  Nagaoka University of Technology,
Japan  กำหนดจัดงาน The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 ณ ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (Swissôtel Le Concorde, Bangkok)

จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนสร้างพันธมิตรวิจัยใหม่ ทั้งนี้ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่วันนี้ -15 มิถุนายน 2561  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  https://www.mtec.or.th/asmp2018/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อีเมล anak.kha@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next