ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Invite you to attend A Talk & Discussion: “Sharing current status of BUSINESS ANALYTICS Curriculum, Interest, Practice, Work Opportunity, and Research in USA”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Invite you to attend A Talk & Discussion: “Sharing current status of BUSINESS ANALYTICS Curriculum, Interest, Practice, Work Opportunity, and Research in USA”

วันที่ : 07 มิถุนายน 2561
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

we would like to invite you to attend A Talk & Discussion: “Sharing current status of BUSINESS ANALYTICS Curriculum, Interest, Practice, Work Opportunity, and Research in USA”
By Prof. Dr. Ranida Boonthanom Harris,
The undergraduate curriculum committee chair of MIS,
The Indiana University Southeast, USA.
on Thursday June 14, 2018 at Classroom 4/2 , 4th floor, SIT Bld.
 
-10.00 A.M. - 11.15 A.M. for SIT faculty members and other interested KMUTT faculty members   
        Topic: Business analytics curriculum and research 

-11.15 A.M. - 12.00 A.M. for students 
       Topic: Business analytics-related skills for the job market
 
 BIOGRAPHY
Ranida Boonthanom Harris is a Professor of Management Information Systems at Indiana University Southeast. She received her Ph.D. in Management Information Systems from Florida State University. Her research interests include the effects of computer technologies on communication, performance, and decision making.  Ranida’s teaching interests include business computer applications, business data analytics, Enterprise Resource Planning (ERP) Systems, systems analysis and design, and database management systems.

If you are interested in this talk and discussion, 
please reserve a seat at https://goo.gl/forms/a7RSykLHO6PsgRXs2 or QR Code
By Tuesday June 12th, 2018เอกสารประกอบข่าว
  > Detail of this event

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next