ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “KM GE Forum : Active Learning & Assessment”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “KM GE Forum : Active Learning & Assessment”

วันที่ : 08 มิถุนายน 2561
โดย : คณะศิลปศาสตร์

ด้วยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ  “KM GE Forum : Active Learning & Assessment” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง มจธ. และ มศว ในรูปแบบการบรรยายพิเศษ การจำลองกิจกรรมการเรียนรู้ การเสวนา และ กิจกรรม World Café ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/LSM7Dg6SBh6xKNQm2
 (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวพนิดา วสุธาพิทักษ์
โทร. 8718 หรือ e-mail : phanida.vas@kmutt.ac.th

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > Poster_KM_GE

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next