ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ย้อนหลัง) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ย้อนหลัง) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันที่ : 14 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินการสอนอาจารย์บนเว็บไซต์ หรือประเมินการสอนอาจารย์ไม่ครบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถทำการประเมินการสอนย้อนหลังบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 14 กรกฎาคม 2561

ขั้นตอนการเข้าหน้าประเมินการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา มีดังนี้
1. เลือกแท็ป "สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน" บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2. ดูหมวด ข้อมูลการศึกษา และคลิกเลือก "การประเมินการสอนของอาจารย์"

ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาทำการประเมินการสอนย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดูผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ในวันถัดไป

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next