ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 03 กรกฎาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

และห้องสอบสัมภาษณ์

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด้านความเป็นผู้นำ

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด้านกีฬา

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

************************************************************

หมายเหตุ ให้นักศึกษาลงทะเบียนและสำรองจ่ายค่าเทอมและนำใบเสร็จมายื่นแก่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเมื่อได้รับทุนการศึกษา

 เอกสารประกอบข่าว
  > ศิลปวัฒนธรรม2561
  > ความเป็นผู้นำ2561
  > กีฬา2561
  > ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next