ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่1/2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่1/2561

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2561
โดย : -

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่1/2561
1. สายวิชาภาษา 11 ทุน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ก.ค. 61 (สัมภาษณ์ 13 ก.ค. 61)
2. สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ 8 ทุน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ค. 61 (สัมภาษณ์ 31 ก.ค. 61)

ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง (เงินอุดหนุนทุนละ 3,000 บาท/เดือน)**รับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น**

คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.
- มีความประพฤติดี
- มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา > 3.25 
(ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย)
- ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

สนใจสมัคร/ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพัทจารี งานบริการการศึกษา ห้อง SoLA217
ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ หรือโทร. 02-470-8716เอกสารประกอบข่าว
  > รับสมัครTA 2561-1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next