ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งนักศึกษาใหม่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พบอาจารย์ที่ปรึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > แจ้งนักศึกษาใหม่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตร) พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9 ห้อง CB40908 นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามโดยตรง ได้ที่ คุณสุธาธิณี หร่ายมณี (คุณจุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-470-9070

*จากประกาศของสำนักงานทะเบียนฯ ระบุไว้วันที่ 18-26 กรกฏาคม 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next